U bevindt zich hier:Start >> Ik zoek info over > Financiële hulp > Leefloon

Leefloon

Wat ?
Indien je over geen of onvoldoende inkomen beschikt kan je aanspraak maken op een leefloon.

Je dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • de Belgische nationaliteit bezitten, of vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, of erkend UNO-vluchteling, of statenloze;
  • meerderjarig zijn, of ontvoogd door huwelijk, of een kind ten laste hebben;
  • bereid zijn tot werken, of hiervan vrijgesteld om gezondheids- of billijkheidsredenen (vb. studenten).

Er wordt een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie opgemaakt. Dit kan bestaan uit het volgen van een opleiding, een begeleiding naar tewerkstelling, het opstarten van psycho-sociale hulp.
Personen die het leefloon ontvangen, hebben ook recht op volgende bijkomende voordelen:

  • Vrijstelling belasting oppervlaktewateren
  • Sociaal tarief elektriciteit
  • Verminderingskaart Belgacom
  • Sociaal abonnement "De Lijn"
  • Verhoogde tussenkomst in het kader van de ziekteverzekering (na 3 maanden recht)

Hoe aanvragen ?
Neem contact op met de sociale dienst.