U bevindt zich hier:Start >> Senioren > Zorgnetwerk

Zorgnetwerk

Wat ?
Het OCMW wil via het project Zorgnetwerk speciale aandacht geven aan de senioren en andersvaliden.
Iedereen wil zo lang mogelijk en op een menswaardige manier, thuis blijven wonen. Dit kan door o.m. op tijd de behoeften te identificeren, het isolement te doorbreken, informatie te verstrekken over het bestaande hulpaanbod, de dienstverlening en de rechten, enz.

Tijdens de maand van iemands 75ste verjaardag, gaat de maatschappelijk werkster op huisbezoek en maakt de mensen wegwijs in het hulpaanbod en de eventuele toelagen waarop ze recht kunnen hebben. Er wordt met de mensen afgesproken hoe zij een verdere opvolging willen, jaarlijks/tweejaarlijks, telefonisch/bezoek, …

De samenwerking tussen de lokale thuisdiensten, verenigingen, buurtnetwerken, adviesraden en vrijwilligers is hierbij zeer belangrijk.

Brochure Zorgnetwerk.