U bevindt zich hier:Start >> Senioren > Mantelzorgtoelage

Mantelzorgtoelage

Wat ?
Deze premie is een vorm van maatschappelijke erkenning voor de vele stille werkers die zorgbehoevenden uit ons dorp verzorgen. Het belangrijkste voor mantelzorgers is wellicht de steun van derden, door effectieve hulp of een bemoedigend woord. Om de zorg langer te kunnen volhouden is het tegengaan van het sociale isolement cruciaal. Daarom is ook het contact met het OCMW belangrijk om informatie, vragen, … betreffende thuiszorg uit te wisselen.

Wat is mantelzorg ?
De opvang en thuisverzorging van een zorgbehoevende.

Wie is mantelzorger ?
Iedere persoon die een ziek of zorgbehoevende persoon thuis verzorgt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de mantelzorgtoelage aanvragen.

Wat is een mantelzorgtoelage ?
Een toelage die wordt toegekend aan een mantelzorger als stimulans voor de vrijwillige inzet bij de opvang en de thuisverzorging van een zorgbehoevende in Pepingen. De maandelijkse toelage bedraagt €25.

Wat zijn de voorwaarden ?

 • Gedomicilieerd zijn in Pepingen
 • Niet verblijven in een instelling (rusthuis, MPI, …)
 • Hulpbehoevendheid aantonen door
  • Vanaf 65 jaar : een medisch attest van de huisarts
  • Van 21-65 jaar : een attest van blijvende invaliditeit van tenminste 80%
  • Minder dan 21 jaar : een attest van blijvende ongeschiktheid van tenminste 80%

En als verzorgende ?

 • Minimum 18 jaar zijn
 • Zelf geen zorgbehoevende zijn
 • Familie zijn tot en met de derde graad
 • Niet-familieleden kunnen ook aanspraak maken op de toelage wanneer :
  • de zorgbehoevende geen familie heeft
  • de familie buiten de provincie woont
  • de familie de zorg niet op zich neemt