U bevindt zich hier:Start >> OVER ONS

OVER ONS

Wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 08.07.1976


Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren. 

Logo OCMW:
de grote cirkel staat symbool voor de grote, sterke gemeenschap rondom ons. De kleinere cirkel symboliseert een zwakkere, hulpbehoevende gemeenschap. In de grotere cirkel is een ruimte voorzien, die kan opgevuld worden met de kleinere cirkel: de grote gemeenschap omarmt de kleinere. De kleinere cirkel is dan ook een deel van het grotere geheel, maar tegelijk vinden mensen in die kleinere cirkel minder aansluiting bij de grotere gemeenschap door allerlei situaties in hun leven.


De medewerkers, de vrijwilligers en het bestuur van het OCMW werken aan het welzijn en de maatschappelijke integratie van ALLE inwoners van de gemeente.
Dit omvat alle levensdomeinen: sociale zekerheid, werk, zinvol bezig zijn, onderwijs, huisvesting, gewaarborgde energie -  en watervoorziening, juridische bijstand, culturele en maatschappelijke ontplooiing, psychische en fysische gezondheid.


VISIEhoe willen we dit bereiken: waar staan we voor?

Welzijn betekent voor iedere persoon iets anders. Daarom bieden we een aanbod op maat. Bovendien houden we rekening met wat mensen zelf kunnen en willen
We vrijwaren, ondersteunen en stimuleren de eigen keuze en verantwoordelijkheid van mensen. 
Wij betrekken de mensen zelf in het hulpverleningsproces. We plaatsen hierbij de vraag en de motivatie van mensen zelf centraal. 

We doen er alles aan om drempels naar het OCMW weg te werken en onze werking dicht bij mensen te brengen.
We werken samen met alle mogelijke partners uit het werkveld wanneer deze samenwerking een meerwaarde biedt bij het realiseren van de meest passende dienstverlening.
In het OCMW wordt met mensen en voor mensen gewerkt. We doen dit met respect en aandacht voor iedereen.
Essentieel hierbij is een klimaat van vertrouwen
De verdere vertaling in BELEIDSDOELSTELLINGEN en ACTIEPLANNEN, kan je terugvinden in de strategische nota van het OCMW.